.: Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang :.